Het adviseren van dekvloeren in relatie tot hun gebruiksdoel.
In dat geval spreken we van een prestatie eis. Een aantal zaken die van belang kunnen zijn ziet u hier onder aangegeven.

- Drukvastheid
- Slijtvastheid
- Thermische isolatie
- Geluidsisolatie
- Geschiktheid voor een specifieke afwerking
- Geschiktheid voor vloerverwarming

Het gebruiksdoel van de vloer alsmede de afwerking, zal veelal bepalen welke eisen gesteld moeten worden aan de eigenschappen van de dekvloer. Voor woningen zullen andere eigenschappen van belang zijn als bij utiliteitsbouw of een bedrijfshal. Op uw vraag, zal een vloer worden ontworpen, getoetst aan de geldende regelgeving binnen het vakgebied en die zal “presteren”.
ADVIES