Soms zijn partijen het niet eens over de geleverde kwaliteit van een dekvloer.

De onderlinge verstandhouding wordt minder en er is een moment dat iedereen zijn stellingen heeft ingenomen en wacht wat de tegenpartij zal gaan ondernemen. Inhouden van openstaande posten is dan vaak het gevolg.

Er kan dan een moment zijn dat een derde partij zijn visie moet geven op datgene wat is overeengekomen en dat wat daadwerkelijk is uitgevoerd.

Heel mooi is, als beide partijen vooraf willen instemmen met de visie van de derde onafhankelijke partij. U kunt van mij in dat geval een rapport verwachten waarin aan de hand van de regelgeving, de dekvloer wordt getoetst op de van belang zijnde, en/of vooraf afgesproken eigenschappen.
BEMIDDELING