Vloerenbedrijven zullen zich moeten aanpassen aan de huidige stand der techniek.

Zo lijkt het handmatig smeren van dekvloeren op termijn te worden verboden door de Arbeidsinspectie. In geval er geen alternatieven zijn, zal mogen worden “gesmeerd”, maar dan onder strenge condities met betrekking tot de omvang van het werk en de productie per man per dag.

Het aanbrengen van dekvloeren in de vorm van gegoten mortels is in nagenoeg alle gevallen een goed alternatief. Vaak moet er bij zowel de directie als het personeel een knop om: “gieten waar het kan – alleen smeren waar gieten onmogelijk is.”

Als dan de beslissing is genomen, kan worden gewerkt aan de ombouw, het omdraaien van de knop.

Om direct in het diepe te springen is niet verstandig. Het laten informeren over de verschillende mogelijkheden zal tot een juiste en onderbouwde afweging leiden met welk systeem je de toekomst tegemoet wilt treden. Mijn brede ervaring zal u daarmee helpen.

Eenmaal de knop omgezet van ombouw naar gietdekvloeren, komt de stap naar certificering van het uitvoeringsproces ook binnen bereik.

Doordat de basismaterialen en de productie tot specie, reeds aan strakke richtlijnen voldoet en in de meeste gevallen al zijn gecertificeerd, kan met een goede uitvoeringstechnische en administratieve begeleiding van het proces, de uitvoering, eveneens worden gecertificeerd.

Het formuleren van wat er allemaal gebeurt binnen het gehele proces, is een eerste stap. Het proces begint al bij de aanvraag voor een prijsopgave en eindigt uiteindelijk bij de oplevering aan uw opdrachtgever. Daar tussenin moet heel wat gebeuren en administratief worden verwerkt.

Het verwerken naar per werk opgemaakte documenten van al de verschillende stappen is een hele klus en vergt een ijzeren discipline.

Door gebruik te maken van een basisformulier waarop kan worden doorgeborduurd, voorkomt u het eindeloos opnieuw invullen van steeds weer dezelfde gegevens op een volgend document.

Uiteindelijk zult u vruchten plukken van deze systematische verwerking van gegevens.
TRAINING